Hoe werkt eigen risico

Hoe werkt eigen risico? – Uitleg en voorbeelden

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp

Mensen die in Nederland wonen en werken zijn verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Een belangrijk onderdeel van de zorgverzekering is het eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen voordat je zorgverzekeraar de kosten vergoedt.

Het eigen risico geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering. Het eigen risico is een manier om de zorgkosten te beheersen en te voorkomen dat mensen onnodig gebruikmaken van zorg.

Het eigen risico is een vast bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld door de overheid. In 2023 bedraagt het eigen risico € 385. Dit betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten zelf moet betalen voordat je zorgverzekeraar de kosten vergoedt. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Voor zorg uit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Belangrijke informatie

  • Het eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen voordat je zorgverzekeraar de kosten vergoedt.
  • Het eigen risico geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering.
  • In 2023 bedraagt het eigen risico € 385.

Wat Is Eigen Risico?

Eigen risico is een verplicht bedrag dat je betaalt voor zorg uit de basisverzekering. Het is een manier om een deel van de zorgkosten neer te leggen bij de verzekerden die medische kosten maken. Door het in rekening brengen van een eigen risico moeten mensen ontmoedigd worden om te snel zorgkosten te maken doordat ze zelf meebetalen aan de zorgkosten.

Het eigen risico wordt in rekening gebracht door de zorgverzekeraar zodra je gebruikt maakt van zorg uit het basispakket. Uitzondering hierop is als er voor de geleverde zorg geen eigen risico geldt, bijvoorbeeld voor een consult bij de huisarts.

In 2023 is het eigen risico € 385. Dit betekent dat je de eerste € 385 van de zorgkosten zelf moet betalen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder die gebruik maakt van zorg uit het basispakket.

De overheid bepaalt ieder jaar de hoogte van het verplicht eigen risico. Het eigen risico is een vast bedrag en kan niet worden verhoogd of verlaagd. Het eigen risico geldt voor alle zorg die onder de basisverzekering valt, zoals ziekenhuisopnames, medicijnen en behandelingen bij de specialist.

Het is belangrijk om te weten dat het eigen risico niet geldt voor zorg die buiten de basisverzekering valt, zoals tandartszorg en fysiotherapie. Hiervoor moet je een aanvullende verzekering afsluiten.

Verplicht en Vrijwillig Eigen Risico

Iedereen die 18 jaar of ouder is en een basisverzekering heeft, betaalt een verplicht eigen risico. Dit betekent dat de eerste €385 van de zorgkosten uit de basisverzekering voor eigen rekening zijn. Het verplicht eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Niet alle zorg valt onder het verplicht eigen risico.

Naast het verplicht eigen risico kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Door het vrijwillig eigen risico te verhogen, kun je besparen op de premie van je zorgverzekering. De hoogte van het vrijwillig eigen risico varieert per zorgverzekeraar, maar kan maximaal €885 bedragen.

Het vrijwillig eigen risico is een bedrag dat je zelf kiest bovenop het verplicht eigen risico. Als je kiest voor een vrijwillig eigen risico, betaal je minder premie. Maar als je zorgkosten maakt, betaal je dus ook meer. Het is dus belangrijk om goed na te denken over de hoogte van het vrijwillig eigen risico.

Als je ervoor kiest om het vrijwillig eigen risico te verhogen, krijg je korting op de premie van je basisverzekering. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe hoger de korting op de premie. Het is belangrijk om te bedenken of je het bedrag van het verhoogde eigen risico (verplicht en vrijwillig) achter de hand hebt. Als je onverwacht zorgkosten maakt, moet je deze kosten namelijk wel kunnen betalen.

In het kort, het verplicht eigen risico bedraagt in 2023 €385. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot maximaal €885. Door het vrijwillig eigen risico te verhogen, kun je besparen op de premie van je zorgverzekering. Maar als je zorgkosten maakt, betaal je dus ook meer.

Het is dus belangrijk om goed na te denken over de hoogte van het vrijwillig eigen risico en of je het bedrag van het verhoogde eigen risico (verplicht en vrijwillig) achter de hand hebt.

Kosten En Vergoedingen

Wanneer iemand gebruik maakt van zorg uit het basispakket, betaalt hij of zij een eigen risico. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen. In 2023 is het eigen risico €385. Dit betekent dat de persoon de eerste €385 zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten.

Het eigen risico geldt voor vrijwel alle zorg uit het basispakket. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten voor een ziekenhuisopname, medicijnen, een bezoek aan de huisarts of specialist, maar ook bijvoorbeeld bevallingen en kraamzorg.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle zorgkosten onder het eigen risico vallen. Sommige zorgkosten worden namelijk vergoed vanuit de basisverzekering zonder dat het eigen risico van toepassing is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg.

Daarnaast kan het zijn dat er sprake is van een eigen bijdrage. Dit is een bedrag dat de persoon zelf moet betalen voor bepaalde zorgkosten. Het kan gaan om zorgkosten die niet onder het eigen risico vallen, maar ook om zorgkosten die wel onder het eigen risico vallen. Het kan daarom voorkomen dat de persoon eerst de eigen bijdrage moet betalen voordat het eigen risico wordt aangesproken.

Het is verstandig om vooraf goed te informeren welke zorgkosten onder het eigen risico vallen en welke niet. Zo komt de persoon niet voor onverwachte kosten te staan.

Eigen Risico En Medicijnen

Wanneer je medicijnen voorgeschreven krijgt, vraag je je misschien af of deze onder het eigen risico vallen. Het antwoord is ja, medicijnen vallen onder het eigen risico van de basisverzekering. Dit betekent dat je de kosten van de medicijnen tot aan het eigen risico zelf moet betalen.

Het eigen risico bedraagt in 2023 € 385 per jaar. Dit betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Als de kosten van je medicijnen onder het eigen risico vallen, dan betaal je deze kosten dus zelf.

Er zijn uitzonderingen op de regel dat medicijnen onder het eigen risico vallen. Zo zijn er bepaalde medicijnen waarvoor geen eigen risico geldt, zoals de anticonceptiepil en medicijnen voor kinderen onder de 18 jaar. Ook geldt er geen eigen risico voor medicijnen die door het ziekenhuis worden verstrekt tijdens een opname.

Naast het eigen risico kan er ook sprake zijn van een eigen bijdrage voor medicijnen. Dit is een bedrag dat je zelf moet betalen voor bepaalde medicijnen. De hoogte van de eigen bijdrage kan verschillen per medicijn en per zorgverzekeraar. Het is daarom verstandig om de polisvoorwaarden van je zorgverzekering goed door te lezen voordat je medicijnen gaat gebruiken.

Als je medicijnen gebruikt die onder het eigen risico vallen, kan het verstandig zijn om te kijken of er goedkopere alternatieven zijn. Sommige zorgverzekeraars hebben een voorkeursbeleid voor bepaalde medicijnen.

Dit betekent dat zij alleen de kosten van het goedkoopste medicijn vergoeden. Als je toch het duurdere medicijn wilt gebruiken, moet je het verschil zelf betalen. Het kan daarom lonen om te informeren bij je zorgverzekeraar of er goedkopere alternatieven zijn voor jouw medicijn.

Eigen Risico En Ziekenhuiszorg

Wanneer iemand naar het ziekenhuis moet, kan dit flink wat kosten met zich meebrengen. Het eigen risico is dan ook van toepassing op de ziekenhuiszorg. Dit betekent dat de kosten voor de ziekenhuiszorg eerst uit het eigen risico worden betaald voordat de zorgverzekeraar de rest vergoedt.

Een ziekenhuisopname kan flink wat kosten met zich meebrengen. Het eigen risico geldt dan ook voor de kosten van de ziekenhuisopname. Dit betekent dat de kosten van de ziekenhuisopname eerst uit het eigen risico worden betaald voordat de zorgverzekeraar de rest vergoedt.

Het kan ook voorkomen dat er ambulancevervoer nodig is. In dat geval geldt het eigen risico ook voor de kosten van het ambulancevervoer. Dit betekent dat de kosten van het ambulancevervoer eerst uit het eigen risico worden betaald voordat de zorgverzekeraar de rest vergoedt.

Het is belangrijk om te weten dat het eigen risico alleen geldt voor zorg uit het basispakket. Dit betekent dat als er bijvoorbeeld sprake is van een aanvullende verzekering, de kosten hiervan niet onder het eigen risico vallen.

Het is altijd verstandig om vooraf te informeren bij de zorgverzekeraar wat de kosten van de ziekenhuiszorg, ziekenhuisopname of ambulancevervoer zijn en of deze kosten onder het eigen risico vallen. Zo komt men niet voor verrassingen te staan.

Eigen Risico En Huisarts

Als het gaat om een bezoek aan de huisarts, dan hoeft men geen eigen risico te betalen. Dit geldt voor zowel een bezoek aan de huisarts als aan de huisartsenpost. Dit betekent dat de kosten voor een consult bij de huisarts volledig vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Het kan wel voorkomen dat de huisarts extra onderzoek moet doen om te bepalen welke zorg nodig is. Bijvoorbeeld bloedprikken of een röntgenfoto maken. In dat geval kunnen er wel kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten vallen echter niet onder het eigen risico en worden dus vergoed door de zorgverzekeraar.

Het is belangrijk om te weten dat het eigen risico alleen geldt voor zorg uit het basispakket. Als men gebruik maakt van zorg die niet onder het basispakket valt, dan kan het zijn dat men wel een eigen bijdrage moet betalen. Het is daarom verstandig om vooraf te controleren welke kosten wel en niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.

In het geval van een doorverwijzing naar een specialist, geldt het eigen risico wel. Dit betekent dat men eerst het eigen risico moet betalen voordat de zorgverzekeraar de kosten vergoedt. Het is daarom verstandig om hier rekening mee te houden bij het maken van afspraken met een specialist.

Kortom, voor een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost hoeft men geen eigen risico te betalen. Eventuele extra onderzoeken die de huisarts moet doen vallen niet onder het eigen risico en worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Bij een doorverwijzing naar een specialist geldt het eigen risico wel. Het is daarom verstandig om vooraf te controleren welke kosten wel en niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Eigen Risico En Kraamzorg

Wanneer je een zorgverzekering hebt, betaal je eigen risico als je gebruik maakt van zorg uit het basispakket. Dit geldt ook voor kraamzorg. Het eigen risico is een bedrag dat je zelf betaalt voordat je zorgverzekeraar de kosten vergoedt. In 2023 is het eigen risico € 385.

Als je kraamzorg ontvangt, krijg je deze vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat je geen eigen bijdrage hoeft te betalen voor kraamzorg. Het eigen risico geldt wel voor kraamzorg. Dit betekent dat als je gebruik maakt van kraamzorg, de kosten hiervan eerst worden verrekend met je eigen risico.

Het kan zijn dat je naast de kraamzorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering, ook extra kraamzorg nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je een medische indicatie hebt of omdat er sprake is van een meerling. In dat geval kan het zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage verschilt per zorgverzekeraar en per situatie.

Als je zwanger bent, heb je ook recht op verloskundige zorg. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt ook onder het eigen risico. Dit geldt ook voor de zorg voor kinderen tot 18 jaar.

Het is belangrijk om te weten dat het eigen risico niet verrekend wordt met de eigen bijdrage. Dit betekent dat je naast het eigen risico ook altijd een eigen bijdrage moet betalen voor bepaalde zorg, zoals bijvoorbeeld voor medicijnen, hoortoestellen, orthopedische schoenen en een kunstgebit.

Kortom, als je gebruik maakt van kraamzorg, betaal je geen eigen bijdrage, maar wel eigen risico. Voor extra kraamzorg kan een eigen bijdrage gelden. Verloskundige zorg en zorg voor kinderen tot 18 jaar vallen ook onder het eigen risico.

Eigen Risico En Aanvullende Verzekering

Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering en niet voor de aanvullende verzekering. Dit betekent dat als iemand alleen gebruik maakt van zorg uit zijn aanvullende verzekering, hij geen eigen risico hoeft te betalen.

Het kan echter voorkomen dat iemand zowel gebruik maakt van zorg uit zijn basisverzekering als zijn aanvullende verzekering. In dat geval betaalt hij eerst de eigen bijdrage en daarna het eigen risico.

Het is belangrijk om te weten dat sommige aanvullende verzekeringen wel vergoedingen bieden voor zorg die ook onder de basisverzekering valt, zoals tandheelkundige zorg. In dat geval geldt het eigen risico niet voor de aanvullende verzekering, maar wel voor de basisverzekering.

Het is daarom verstandig om goed te kijken naar de voorwaarden van de aanvullende verzekering voordat iemand een keuze maakt. Als iemand bijvoorbeeld veel gebruik maakt van tandheelkundige zorg, kan het verstandig zijn om een tandartsverzekering af te sluiten in plaats van een uitgebreide aanvullende verzekering.

Al met al is het eigen risico een belangrijk onderdeel van de zorgverzekering en is het goed om te weten hoe dit werkt in combinatie met de aanvullende verzekering.

Uitzonderingen Op Het Eigen Risico

Wanneer je gebruik maakt van zorg uit het basispakket, brengt je zorgverzekeraar het eigen risico in rekening. Er zijn echter uitzonderingen waarbij je geen eigen risico hoeft te betalen. Hieronder staan de belangrijkste uitzonderingen op het eigen risico.

Huisarts

Voor zorg die je ontvangt van de huisarts hoef je geen eigen risico te betalen. Dit geldt voor consulten, huisbezoeken en behandelingen die de huisarts voorschrijft. Wel kan het zijn dat je voor medicijnen die de huisarts voorschrijft wel eigen risico moet betalen.

Wijkverpleging

Als je wijkverpleging nodig hebt, hoef je geen eigen risico te betalen. Wijkverpleging is zorg die thuis wordt gegeven, bijvoorbeeld hulp bij het douchen, aankleden of het toedienen van medicijnen.

Ketenzorg

Ketenzorg is zorg die geleverd wordt door meerdere zorgverleners, bijvoorbeeld bij diabetes of COPD. Voor deze zorg hoef je geen eigen risico te betalen.

Orgaandonatie

Voor zorg die te maken heeft met orgaandonatie hoef je geen eigen risico te betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kosten van een donoroperatie.

Spoedeisende hulp

Als je gebruik maakt van de spoedeisende hulp hoef je geen eigen risico te betalen. Dit geldt ook als je wordt doorverwezen naar de spoedeisende hulp door de huisarts.

Bloedonderzoek

Voor bloedonderzoek hoef je geen eigen risico te betalen. Dit geldt alleen voor bloedonderzoek dat door de huisarts is aangevraagd en dat wordt uitgevoerd door een laboratorium dat een contract heeft met je zorgverzekeraar.

Let op: de bovengenoemde uitzonderingen gelden alleen als het gaat om zorg uit het basispakket. Voor zorg die niet onder het basispakket valt, zoals fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen, gelden andere regels.

Betaling En Incasso Van Eigen Risico

Wanneer iemand zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, moet hij of zij het eigen risico betalen. Het eigen risico is het bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar de kosten vergoedt. In 2023 is het wettelijk verplichte eigen risico € 385 per verzekerde.

Gespreid betalen

Het is mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen. Dit kan bij sommige zorgverzekeraars in termijnen van maximaal tien maanden. Hierdoor hoeft de verzekerde niet in één keer het volledige bedrag te betalen.

Betalingsregeling

Als het niet mogelijk is om het eigen risico in termijnen te betalen, kan er een betalingsregeling worden afgesproken met de zorgverzekeraar. Hierbij wordt het eigen risico in meerdere termijnen afbetaald. Het is belangrijk om hierover afspraken te maken voordat de rekening wordt betaald.

Incasso

Als het eigen risico niet op tijd wordt betaald, kan de zorgverzekeraar het bedrag incasseren. Dit kan betekenen dat er extra kosten in rekening worden gebracht. Het is daarom belangrijk om het eigen risico op tijd te betalen of om tijdig een betalingsregeling af te spreken.

Hoogte eigen risico

De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. In 2023 is het wettelijk verplichte eigen risico € 385 per verzekerde. Het kan zijn dat de verzekerde een hoger eigen risico heeft gekozen in ruil voor een lagere premie.

Kalenderjaar

Het eigen risico geldt per kalenderjaar. Dit betekent dat de verzekerde in 2023 het eigen risico moet betalen voor zorgkosten die hij of zij maakt in datzelfde jaar. Het kan voorkomen dat de verzekerde een rekening ontvangt voor het eigen risico van het vorige jaar, terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar heeft plaatsgevonden. Dit komt doordat de declaratie van de zorgkosten soms later wordt verwerkt.

Het is belangrijk om het eigen risico op tijd te betalen of om afspraken te maken met de zorgverzekeraar over een betalingsregeling. Zo voorkomt de verzekerde extra kosten en incasso.

Eigen Risico En De Wet

Het eigen risico is een verplicht onderdeel van de Nederlandse zorgverzekering. Het is een bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar de kosten vergoedt. Het eigen risico geldt voor alle zorg die onder de basisverzekering valt, zoals ziekenhuisopnames, medicijnen en specialistische zorg. Het doel van het eigen risico is om de zorgkosten te beperken en de verzekerden bewust te maken van de kosten van de zorg die zij ontvangen.

Het verplichte eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en geldt voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. In 2023 en 2024 is het verplichte eigen risico €385 per verzekerde. Dit betekent dat de verzekerde de eerste €385 aan zorgkosten zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar de kosten vergoedt. Er zijn uitzonderingen op het eigen risico, zoals voor huisartsbezoeken en kraamzorg.

De regels rondom het eigen risico zijn vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Deze wet regelt de verplichte zorgverzekering voor alle inwoners van Nederland. Naast het eigen risico zijn er nog andere kosten die onder de zorgverzekering vallen, zoals de premie en het eigen bijdrage voor bepaalde zorg.

Voor mensen die langdurige zorg nodig hebben, zoals ouderen en gehandicapten, gelden andere regels. Zij kunnen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen. Onder deze wetten vallen bijvoorbeeld de kosten voor hulpmiddelen en thuiszorg. Het eigen risico geldt niet voor deze kosten, maar er kan wel een eigen bijdrage worden gevraagd.

Het is belangrijk om te weten wat het eigen risico inhoudt en hoe het werkt. Verzekerden kunnen bijvoorbeeld ervoor kiezen om het eigen risico vrijwillig te verhogen, waardoor zij een lagere premie betalen. Het is echter wel belangrijk om te beseffen dat dit betekent dat zij meer kosten zelf moeten betalen voordat de zorgverzekeraar de kosten vergoedt.

Eigen Risico En Zorgverzekeraars

Het eigen risico is een verplicht bedrag dat iedereen van 18 jaar of ouder moet betalen als hij of zij gebruik maakt van zorg uit het basispakket. In 2023 is het eigen risico vastgesteld op € 385. Dit betekent dat de verzekerde de eerste € 385 van de zorgkosten zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten.

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het innen van het eigen risico. Zodra een verzekerde gebruik maakt van zorg uit het basispakket, brengt de zorgverzekeraar het eigen risico in rekening. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de verzekerde naar de huisarts gaat, medicijnen ophaalt bij de apotheek of een ziekenhuisbehandeling ondergaat.

Het eigen risico kan per jaar verschillen en wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Zorgverzekeraars zijn verplicht om het eigen risico te innen en kunnen dit niet kwijtschelden. Het is mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. Dit kan bij de meeste zorgverzekeraars.

Het eigen risico heeft invloed op de hoogte van de zorgpremie. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de zorgpremie. Dit komt doordat de verzekerde zelf een deel van de zorgkosten betaalt. Het is belangrijk om hierbij af te wegen of het verhogen van het eigen risico voordelig is. Als de verzekerde weinig zorgkosten maakt, kan het verhogen van het eigen risico voordelig zijn. Maar als de verzekerde veel zorgkosten maakt, kan het verhogen van het eigen risico juist nadelig zijn.

Eigen Risico En Zorgverleners

Wanneer iemand gebruik maakt van zorgverleners, kan het eigen risico van toepassing zijn. Dit geldt voor alle zorgverleners die vallen onder de basisverzekering. Hieronder vallen bijvoorbeeld huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten en apotheken.

Het kan voorkomen dat een zorgverlener een hoger tarief hanteert dan wat de zorgverzekeraar vergoedt. In dit geval moet de patiënt het verschil zelf betalen. Dit kan meetellen voor het eigen risico. Het is daarom belangrijk om hier rekening mee te houden bij het kiezen van een zorgverlener.

Sommige zorgaanbieders bieden speciale zorgprogramma’s aan voor bepaalde aandoeningen. Bijvoorbeeld voor diabetes of COPD. Deze programma’s worden vaak vergoed vanuit de basisverzekering en vallen daarom onder het eigen risico. Het kan verstandig zijn om vooraf te informeren bij de zorgverzekeraar of het eigen risico van toepassing is op het betreffende zorgprogramma.

Nacontroles na een behandeling vallen ook onder het eigen risico. Dit geldt bijvoorbeeld voor nacontroles na een ziekenhuisopname of operatie. Het is daarom verstandig om hier rekening mee te houden bij het plannen van deze afspraken.

In het kort: het eigen risico kan van toepassing zijn op alle zorgverleners die vallen onder de basisverzekering. Het is daarom belangrijk om vooraf te informeren bij de zorgverzekeraar of het eigen risico van toepassing is op de betreffende behandeling of afspraak.

Veelgestelde vragen

Wat is een aanvullende verzekering en hoe werkt het in combinatie met eigen risico?

Een aanvullende verzekering is een extra verzekering bovenop de basisverzekering. Hiermee kun je jezelf verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering en niet voor de aanvullende verzekering. Dit betekent dat als je gebruikmaakt van zorg die onder de aanvullende verzekering valt, je geen eigen risico hoeft te betalen.

Hoe betaal ik mijn eigen risico bij CZ?

Bij CZ wordt het eigen risico automatisch verrekend met de zorgkosten die je maakt. Dit betekent dat je geen aparte factuur krijgt voor het eigen risico. Als je het eigen risico nog niet hebt betaald en je hebt zorgkosten gemaakt, dan zal CZ het eigen risico automatisch inhouden op de vergoeding die je krijgt.

Hoe werkt de eigen bijdrage voor medicijnen voor kinderen?

Voor medicijnen geldt soms een eigen bijdrage. Dit is een bedrag dat je zelf moet betalen bovenop het eigen risico. Voor kinderen geldt een lagere eigen bijdrage dan voor volwassenen. Als je kind medicijnen nodig heeft waarvoor een eigen bijdrage geldt, dan betaal je deze eigen bijdrage zelf.

Wanneer wordt het eigen risico afgeschreven bij CZ en VGZ?

Bij CZ en VGZ wordt het eigen risico automatisch verrekend met de zorgkosten die je maakt. Dit betekent dat het eigen risico wordt afgeschreven zodra je gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Als je het eigen risico nog niet hebt betaald en je hebt zorgkosten gemaakt, dan zal CZ of VGZ het eigen risico automatisch inhouden op de vergoeding die je krijgt.

Kan ik mijn eigen risico terugkrijgen en zo ja, hoe?

Je kunt het eigen risico niet terugkrijgen als je gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Als je geen zorgkosten maakt, hoef je ook geen eigen risico te betalen. Als je wel zorgkosten maakt en het eigen risico betaalt, dan kun je dit niet terugkrijgen.

Wat is het verschil tussen eigen risico en niet-vergoede kosten?

Het eigen risico is een verplicht bedrag dat je zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar de kosten vergoedt. Niet-vergoede kosten zijn kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld omdat de behandeling niet in het basispakket zit of omdat je geen aanvullende verzekering hebt afgesloten.

More to explorer

Plaats een reactie