Hoe lang werkt een bestraling na

Hoe lang werkt een bestraling na? – Effecten en duur van bestralingstherapie

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp

Bestraling is een veelvoorkomende behandeling voor kanker. Het doel van bestraling is om kankercellen te doden en gezonde cellen zoveel mogelijk te sparen. Maar hoe lang werkt een bestraling eigenlijk na?

Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig. Het hangt af van verschillende factoren, zoals het type kanker, de grootte van de tumor, de locatie van de tumor en de dosis straling die wordt gebruikt.

Over het algemeen werkt een bestraling nog een aantal weken tot maanden door nadat de behandeling is gestopt. Het kan zelfs zo zijn dat de bestraling nog maanden tot jaren na de behandeling effect heeft op de kankercellen.

Hoewel bestraling een effectieve behandeling kan zijn, kan het ook bijwerkingen en langetermijngevolgen hebben. Het is belangrijk om te weten welke bijwerkingen en langetermijngevolgen er kunnen optreden en hoe deze kunnen worden behandeld. Daarom is het belangrijk om altijd goed geïnformeerd te zijn en vragen te stellen aan de zorgverleners.

Belangrijke aandachtspunten

 • Het effect van bestraling op kanker hangt af van verschillende factoren en kan nog maanden tot jaren na de behandeling doorwerken.
 • Bestraling kan bijwerkingen en langetermijngevolgen hebben, het is daarom belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en vragen te stellen aan de zorgverleners.
 • Zorgverleners kunnen helpen bij het bepalen van de beste behandeling en het verminderen van bijwerkingen en langetermijngevolgen.

Wat is Bestraling?

Bestraling, ook wel radiotherapie genoemd, is een behandeling voor kanker waarbij straling wordt gebruikt om kankercellen te doden. Het doel van bestraling is om de tumor te vernietigen of te verkleinen en de omringende gezonde cellen zoveel mogelijk te sparen.

Bestraling kan op verschillende manieren worden gegeven, afhankelijk van het type kanker en de locatie van de tumor. Meestal wordt de straling van buitenaf op het lichaam gericht, maar het kan ook intern worden toegediend door radioactieve stoffen in het lichaam te plaatsen.

De duur van de bestraling varieert afhankelijk van het type kanker en de grootte van de tumor. Meestal duurt een sessie slechts enkele minuten, maar het kan langer duren om de patiënt in de juiste positie te krijgen en de apparatuur in te stellen.

Bestraling kan alleen worden gebruikt als behandeling of in combinatie met andere behandelingen zoals chemotherapie of chirurgie. Het wordt vaak gebruikt voor de behandeling van borstkanker, longkanker, prostaatkanker en hersentumoren.

Hoewel bestraling kan helpen bij het bestrijden van kanker, kan het ook bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn vermoeidheid, huidirritatie en misselijkheid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na verloop van tijd.

In sommige gevallen kan bestraling ook leiden tot langdurige complicaties, zoals littekenvorming, schade aan gezonde weefsels en zelfs secundaire kankers. Het is belangrijk om de risico’s en voordelen van bestraling met uw arts te bespreken voordat u deze behandeling ondergaat.

Al met al is bestraling een belangrijke behandelingsoptie voor kankerpatiënten en kan het helpen bij het bestrijden van de ziekte.

Soorten Bestraling

Er zijn verschillende soorten bestralingen die kunnen worden toegepast bij de behandeling van kanker. Hieronder worden de meest voorkomende soorten bestralingen beschreven.

Uitwendige Bestraling

Uitwendige bestraling is de meest voorkomende vorm van bestraling. Bij deze vorm van bestraling wordt de tumor van buitenaf bestraald met behulp van een bestralingsapparaat. De straling komt van buitenaf en dringt door de huid heen naar de tumor.

Uitwendige bestraling kan enkele minuten tot een half uur duren, afhankelijk van de grootte en locatie van de tumor. Meestal worden er meerdere bestralingen gegeven, verspreid over een aantal dagen of weken.

Inwendige Bestraling

Bij inwendige bestraling wordt de stralingsbron in of dichtbij de tumor geplaatst. Dit kan via een naald, katheter of zaadje. De straling komt dan van binnenuit en richt zich rechtstreeks op de tumor. Inwendige bestraling wordt vooral toegepast bij tumoren in het hoofd-halsgebied, de baarmoeder of de prostaat.

Stereotactische Bestraling

Stereotactische bestraling is een vorm van bestraling waarbij de tumor met een zeer hoge precisie wordt bestraald. Dit gebeurt met behulp van een computer en speciale apparatuur. Stereotactische bestraling wordt vooral toegepast bij tumoren in de hersenen, de longen en de lever.

Brachytherapie

Brachytherapie is een vorm van inwendige bestraling waarbij de stralingsbron in of dichtbij de tumor wordt geplaatst. Dit gebeurt via een katheter of via zaadjes die in de tumor worden geplaatst. Brachytherapie wordt vooral toegepast bij tumoren in de baarmoeder, de prostaat en de borst.

Het type bestraling dat wordt gebruikt, hangt af van de grootte en locatie van de tumor, het type kanker en de algemene gezondheidstoestand van de patiënt. De behandelend arts zal bepalen welke vorm van bestraling het meest geschikt is voor de individuele patiënt.

Het Bestralingsproces

Voorbereiding

Voordat de bestralingsbehandeling begint, zal de patiënt een afspraak hebben met de radiotherapeut-oncoloog. Deze arts bepaalt welke behandeling het beste is voor de patiënt en welke dosis bestraling nodig is. De patiënt kan ook vragen stellen over de behandeling en eventuele medicijnen die nodig zijn.

Voor de behandeling begint, zal de patiënt een CT-scan of MRI-scan krijgen. Dit helpt de verpleegkundige om het bestralingsplan te maken. Soms is het nodig om een speciaal masker te maken om de patiënt tijdens de behandeling op zijn plaats te houden.

Behandeling

Tijdens de bestralingsbehandeling ligt de patiënt op een tafel onder een bestralingsstoel. Het bestralingsapparaat beweegt om de patiënt heen om de bestraling op de juiste plek te krijgen. De behandeling zelf duurt meestal maar een paar minuten.

De dosis bestraling die de patiënt ontvangt, wordt zorgvuldig berekend om te zorgen dat alleen de kankercellen worden bestraald en niet de gezonde cellen. Het kan zijn dat de patiënt meerdere bestralingsbehandelingen nodig heeft, afhankelijk van de grootte en de locatie van de tumor.

Nazorg

Na de bestralingsbehandeling kan de patiënt last hebben van bijwerkingen zoals vermoeidheid, huidirritatie en misselijkheid. De verpleegkundige zal de patiënt informeren over hoe deze bijwerkingen kunnen worden verminderd.

Na de behandeling zal de patiënt regelmatig controle-afspraken hebben met de radiotherapeut-oncoloog. Dit is om te controleren of de behandeling heeft gewerkt en om eventuele bijwerkingen te bespreken. In sommige gevallen kan een operatie nodig zijn na de bestralingsbehandeling.

Al met al is het bestralingsproces een zorgvuldig geplande en uitgevoerde behandeling om kanker te bestrijden. De patiënt kan erop vertrouwen dat hij of zij in goede handen is bij het team van professionals dat de bestralingsbehandeling uitvoert.

Het Effect van Bestraling op Kanker

Bestraling is een veelgebruikte behandeling voor kanker. Het doel van bestraling is om kankercellen te doden en daarbij gezonde cellen zoveel mogelijk te sparen. Bestraling kan worden gebruikt als een op zichzelf staande behandeling of in combinatie met andere behandelingen zoals chemotherapie of een operatie.

Het effect van bestraling op kanker hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte en locatie van de tumor, de dosis en duur van de bestraling en het type kanker. Over het algemeen werkt bestraling door het beschadigen van het DNA in de kankercellen, waardoor deze zich niet meer kunnen delen en uiteindelijk afsterven.

Het effect van bestraling op kanker kan variëren van tijdelijke remming van de tumor tot volledige vernietiging ervan. Bij sommige kankersoorten kan bestraling ook worden gebruikt om de symptomen van de ziekte te verlichten, zoals pijn of kortademigheid.

Het is belangrijk op te merken dat bestraling ook bijwerkingen kan hebben, zoals vermoeidheid, huidirritatie en misselijkheid. De duur en ernst van deze bijwerkingen kunnen variëren afhankelijk van de dosis en duur van de bestraling en de locatie van de tumor.

In sommige gevallen kan bestraling ook effect hebben op gezonde cellen in het lichaam. Bijvoorbeeld, als het hart in het bestralingsgebied ligt, kan bestraling op de borstkas de hartkleppen en bloedvaten beschadigen. Het is belangrijk om deze mogelijke risico’s te bespreken met een arts voordat u besluit om bestraling te ondergaan.

Bijwerkingen en Langetermijngevolgen van Bestraling

Bestraling is een veelgebruikte behandeling voor kanker. Het kan echter ook bijwerkingen veroorzaken, zowel op korte als lange termijn. In deze sectie worden de bijwerkingen en langetermijngevolgen van bestraling besproken.

Korte Termijn Bijwerkingen

Korte termijn bijwerkingen van bestraling kunnen optreden tijdens de behandeling en enkele weken daarna. De intensiteit en duur van deze bijwerkingen kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het gebied dat wordt bestraald en de dosis bestraling. Enkele van de veelvoorkomende korte termijn bijwerkingen van bestraling zijn:

 • Vermoeidheid: Veel patiënten voelen zich vermoeid tijdens de behandeling en enkele weken daarna. Rust en slaap kunnen helpen bij het verminderen van vermoeidheid.
 • Koorts: Sommige patiënten kunnen koorts krijgen na bestraling. Het is belangrijk om een arts te raadplegen als de koorts hoog blijft.
 • Pijn: Bestraling kan soms pijn veroorzaken op de plaats van bestraling. Pijnstillers kunnen helpen bij het verlichten van deze pijn.

Lange Termijn Bijwerkingen

Lange termijn bijwerkingen van bestraling kunnen optreden maanden of zelfs jaren na de behandeling. Deze bijwerkingen kunnen afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals het gebied dat wordt bestraald, de dosis bestraling en de leeftijd van de patiënt op het moment van de behandeling. Enkele van de veelvoorkomende langetermijngevolgen van bestraling zijn:

 • Haaruitval: Bestraling kan leiden tot haaruitval op de plaats van bestraling. Dit kan tijdelijk of permanent zijn.
 • Littekenweefsel: Bestraling kan leiden tot littekenweefsel op de plaats van bestraling. Dit kan leiden tot verharding en vermindering van de bewegingsvrijheid.
 • Longontsteking: Bestraling van de borst kan leiden tot een verhoogd risico op longontsteking.
 • Hart- en vaatziekten: Bestraling van de borst kan leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
 • Kortademigheid: Bestraling van de borst kan leiden tot kortademigheid.

Het is belangrijk om te onthouden dat niet alle patiënten bijwerkingen of langetermijngevolgen zullen ervaren. Het is essentieel om eventuele bijwerkingen of gevolgen met de arts te bespreken om de best mogelijke behandeling te krijgen.

Bestraling en Gezonde Cellen

Bestraling is een veelgebruikte behandeling voor kanker. Het doel van bestraling is om kankercellen te doden, terwijl gezonde cellen zoveel mogelijk worden gespaard. Helaas kan bestraling ook gezonde cellen in het weefsel rondom de tumor kapotmaken. Dit kan leiden tot bijwerkingen.

Gezonde cellen in het lichaam delen zich vaak sneller dan kankercellen. Dit betekent dat bestraling vooral effectief is tegen snel delende cellen, zoals kankercellen. Echter, gezonde cellen in bepaalde delen van het lichaam delen zich ook snel, zoals de huid, het slijmvlies, de darmen en het beenmerg. Deze cellen kunnen ook beschadigd raken door bestraling.

Naast de snel delende cellen, zijn er ook langzaam delende cellen in het lichaam. Deze cellen zijn minder gevoelig voor bestraling, maar kunnen wel beschadigd raken. Voorbeelden van langzaam delende cellen zijn de cellen in de nieren, hart, longen, botten en hartkleppen. Het is belangrijk om te weten dat de mate van beschadiging afhankelijk is van de dosis bestraling en de duur van de behandeling.

Sommige gezonde weefsels zijn gevoeliger voor bestraling dan andere. Bijvoorbeeld, de huid en het slijmvlies in de mond en keel zijn zeer gevoelig voor bestraling. Dit kan leiden tot huidirritatie, blaren, droge mond, moeite met slikken en spraakproblemen. Het is daarom belangrijk om deze bijwerkingen te bespreken met de behandelend arts.

Tot slot kan bestraling ook schade aanrichten aan bloedvaten. Dit kan leiden tot problemen zoals bloedstolsels en bloedingen. Het is daarom belangrijk om de gezondheid van de bloedvaten in de gaten te houden en eventuele problemen tijdig te behandelen.

Kortom, bestraling kan gezonde cellen beschadigen, vooral de snel delende cellen. De mate van beschadiging hangt af van de dosis bestraling en de duur van de behandeling. Het is belangrijk om bijwerkingen te bespreken met de behandelend arts en eventuele problemen tijdig te behandelen.

Bestraling en Uitzaaiingen

Bestraling wordt vaak gebruikt om uitzaaiingen te behandelen. Uitzaaiingen zijn kankercellen die zich verspreid hebben van de oorspronkelijke tumor naar andere delen van het lichaam. De behandeling met bestraling kan de groei van deze uitzaaiingen stoppen en soms zelfs vernietigen.

De duur van de behandeling hangt af van de grootte en locatie van de uitzaaiingen. Een bestralingsbehandeling duurt meestal een paar weken en wordt vaak gecombineerd met andere behandelingen zoals chemotherapie of hormoontherapie.

Bij uitzaaiingen in de lymfeklieren kan bestraling ook een effectieve behandeling zijn. Lymfeklieren zijn kleine organen in het lichaam die helpen bij het filteren van afvalstoffen en het bestrijden van infecties. Als kankercellen zich verspreiden naar de lymfeklieren, kan bestraling helpen om de groei van deze cellen te stoppen en de lymfeklieren te vernietigen.

Het is belangrijk om te weten dat bestraling niet altijd de beste optie is voor de behandeling van uitzaaiingen. De keuze van de behandeling hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte en locatie van de uitzaaiingen, de algemene gezondheid van de patiënt en de mogelijke bijwerkingen van de behandeling.

In sommige gevallen kan de behandeling met bestraling ook bijwerkingen hebben, zoals vermoeidheid, misselijkheid en huidirritatie. Het is belangrijk om deze bijwerkingen te bespreken met de arts en te weten wat u kunt verwachten tijdens en na de behandeling.

Rol van Zorgverleners bij Bestraling

Bij de behandeling met bestraling zijn verschillende zorgverleners betrokken. Hieronder staan de belangrijkste zorgverleners en hun rol bij de behandeling met bestraling beschreven.

Verpleegkundige

De verpleegkundige is vaak het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Hij of zij geeft informatie over de behandeling en beantwoordt vragen. De verpleegkundige begeleidt de patiënt tijdens de behandeling en houdt de bijwerkingen in de gaten. Indien nodig kan de verpleegkundige de patiënt doorverwijzen naar de radiotherapeut of de bestralingsarts.

Radiotherapeut

De radiotherapeut is de specialist die verantwoordelijk is voor de behandeling met bestraling. Hij of zij bepaalt welk gebied bestraald moet worden en stelt het bestralingsplan op. De radiotherapeut bespreekt de behandeling met de patiënt en geeft informatie over de mogelijke bijwerkingen.

Bestralingsarts

De bestralingsarts is verantwoordelijk voor de uitvoering van de behandeling met bestraling. Hij of zij zorgt ervoor dat de patiënt op de juiste manier op de bestralingstafel ligt en dat de bestraling op de juiste manier wordt uitgevoerd. De bestralingsarts houdt de bijwerkingen in de gaten en past de behandeling aan indien nodig.

Internist-oncoloog

De internist-oncoloog is de specialist die verantwoordelijk is voor de medische behandeling van de patiënt. Hij of zij bespreekt de behandeling met de patiënt en geeft informatie over de mogelijke bijwerkingen. De internist-oncoloog houdt de gezondheid van de patiënt in de gaten tijdens de behandeling en past de behandeling aan indien nodig.

(Huis)arts

De (huis)arts is de vertrouwenspersoon van de patiënt. Hij of zij kan de patiënt ondersteunen bij het omgaan met de ziekte en de behandeling. De (huis)arts kan ook de bijwerkingen van de behandeling behandelen.

Ziekenhuis

Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de organisatie van de behandeling met bestraling. Het ziekenhuis zorgt ervoor dat de behandeling op tijd begint en dat de benodigde apparatuur beschikbaar is. Het ziekenhuis houdt ook de bijwerkingen in de gaten en past de behandeling aan indien nodig.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen van bestraling?

Bestraling kan bijwerkingen hebben, zoals vermoeidheid, huidirritatie en haaruitval. De bijwerkingen verschillen per persoon en zijn afhankelijk van de locatie van de bestraling. De meeste bijwerkingen verdwijnen na de behandeling, maar sommige kunnen langer aanhouden.

Hoe werkt bestraling en hoe lang duurt een sessie?

Bestraling werkt door kankercellen te beschadigen, zodat ze niet meer kunnen delen en uiteindelijk afsterven. Een bestralingsbehandeling duurt meestal enkele minuten per sessie. Het aantal sessies dat nodig is, hangt af van de grootte en locatie van de tumor en het doel van de behandeling.

Zijn er specifieke leefregels die ik moet volgen tijdens bestraling?

Er zijn geen specifieke leefregels die u moet volgen tijdens bestraling. Het is wel belangrijk om goed te eten en voldoende te rusten om uw lichaam te helpen herstellen. U kunt het beste met uw arts bespreken of er specifieke maatregelen nodig zijn voor uw situatie.

Hoe weet ik of de bestraling aanslaat?

Uw arts zal regelmatig controleren of de bestraling aanslaat. Dit kan gebeuren door middel van beeldvormende technieken, zoals een MRI-scan of een CT-scan. Als de tumor kleiner wordt of verdwijnt, is de bestraling succesvol.

Kan de tumor terugkomen na bestraling?

Het is mogelijk dat de tumor terugkomt na bestraling. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte en locatie van de tumor en de agressiviteit van de kankercellen. Uw arts zal u hierover informeren en u adviseren over verdere behandeling.

Hoe lang duurt het herstel na bestraling?

Het herstel na bestraling kan enkele weken tot maanden duren, afhankelijk van de locatie en de intensiteit van de bestraling. Het is belangrijk om goed voor uzelf te zorgen en voldoende rust te nemen om uw lichaam de tijd te geven om te herstellen. Uw arts kan u adviseren over specifieke maatregelen die u kunt nemen om het herstel te bevorderen.

More to explorer

Plaats een reactie